Služby

Hlavným cieľom neziskovej organizácie Adélka, n.o. je pomoc deťom alebo rodičom detí zdravotne ťažko postihnutým, ktoré trpia napr. Arnord-Chiariho syndrómom, DMO, spina bifida, Downovym syndrómom a pod.

 

 

64x64 avatar 64x64 avatar

Navigation

News