O nás

Neziskovú organizáciu Adélka, n.o. založili Ľudmila Ondirková a  Stanislav Ondirko za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb.

Nezisková organizácia Adélka, n.o., Drienica 219, 083 01 Sabinov, IČO: 45734917 bola rozhodnutím Obvodného úradu v Prešove vydaným pod č. 20102010/09991/02/Cm dňa 13.12.2010 zaregistrovaná do registra neziskových organizácií pod č. OVVS-320/2101-NO v zmysle zákona NR SR č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom znení.

64x64 avatar 64x64 avatar

Navigation

News