Domov

Nezisková organizácia Adélka, n.o. bola založená v roku 2010. Jej vznik podnietil životný príbeh malej Adélky, ktorá za prvých päť rokov svojho života zažila veľa nepríjemných a bolestivých dní, možno viac ako niekto za celý život. 

Pomáhame deťom, ktoré potrebujú okrem lásky rodičov a špeciálnej 24-hodinovej starostlivosti aj niečo navyše, čo zdravé deti vôbec neporebujú. Ide predovšetkým o špeciálne zdravotnícke a fyzioterapeutické pomôcky.

 

Neziskovú organizáciu Adélka, n.o. založili v roku 2010 Ľudmila Ondirková a  Stanislav Ondirko za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb.

Nezisková organizácia Adélka, n.o., Drienica 219, 083 01 Sabinov, IČO: 45734917 bola rozhodnutím Obvodného úradu v Prešove vydaným pod č. 20102010/09991/02/Cm dňa 13.12.2010 zaregistrovaná do registra neziskových organizácií pod č. OVVS-320/2101-NO v zmysle zákona NR SR č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom znení.

64x64 avatar 64x64 avatar

Navigation

News